Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na tomto webu

Ve společnosti Reality Pekárek s.r.o., IČO 03936970, se sídlem Lomená 480, 250 92 Šestajovice,  bereme ochranu osobních údajů vážně. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Na webu www.viladomydoubravcice.cz probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky.

Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Není-li to výslovně uvedeno, www.zdiradpekarek.cz nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

 

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář

Na více místech webu www.viladomydoubravcice.cz je standarní kontaktní formulář. Slouží osobám, které mají zájem o služby Reality Pekárek s.r.o..

Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: e-mailová adresa a zpráva pro Reality Pekárek s.r.o.

Osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, zpráva

Získání osobního údaje: od subjektu

Zákonnost: souhlas subjektu

Účel: kontaktní informace, využitelné pro marketing nebo vznik smluvního vztahu

Informace o zpracování: Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Reality Pekárek s.r.o. nebo zastupuje-li právnickou osobu, která je ve smluvním vztahu s Reality Pekárek s.r.o., nastává zákonost zpracování podle článku 6 1.b . Totéž platí, vznikne-li smluvní vztah díky využití tohoto kontaktního formuláře. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz níže na této stránce.

 

Osobní údaje získané automaticky

Webový server http://www.viladomydoubravcice.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány třemi hlavními metodami: vlastní logy www serveru, analytika PIWIK, analytika Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. zdiradpekarek.cz používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

 

Údaje pro reklamní systémy

www.viladomydoubravcice.cz nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

 

Ukládání dat na počítač uživatele

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran.

 

Správce osobních údajů

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy

Ing. Zdirad Pekárek Tel.: +420 603 280 220

e-mail: zdirad.pekarek@re-max.cz